Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kan Gazı

Kan Gazı

Kan Gazı, Esas olarak kanda bulunan oksijen ve karbondioksit gibi gazların kısmi basınçlarının ve bunun yanında kan pH'ının ölçümü ile bikarbonat değerinin ve oksijen satürasyonunun hesaplanması ve böylece hastada hipoksemi, asidoz veya alkalozun olup olmadığının anlaşılmasında kullanılan bir testtir. Bu test vücudun oksijeni ne kadar iyi kullanıp karbondioksitten ne kadar kurtulduğunu ölçen bir testtir. Ayrıca; Akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek. Oksijen terapisinin veya diğer nefes tedavilerinin ne kadar işe yaradığını kontrol etmek. Kandaki doğru asit ve baz dengesine sahip olup olmadığı hakkında bilgi sağlamak için kullanılır. Solunumsal ve metabolik hastalıkların klinik izlenimi, genelde kandaki O2 ve CO2'nin parsiyel basınçlar (Kan gazları)'nın hızlı ve doğru ölçümüne bağlıdır.

Kan gazları, solunumun yeterli olup olmadığını gösterdiği gibi, asit/baz dengesi bozukluklarının tanı, takip ve tedavisinde de önemli rol oynamaktadır. Bir kan gazı analizinde; PaO2, PaCO2, pH ve HCO3- ölçülmektedir. PaO2 değerleri mm Hg, torr veya kilo paskal (KPa) olarak; HCO3- değerleri de mmol/L olarak ifade edilir. Genel anestezisi yapılacak herhangi bir girişim öncesi anestezistlerin rutin olarak değerlendirildiği, dolayısıyla cerrahi servislerde sıklıkla yapılan tetkiktir. Benzeri şekilde solunum sıkıntısı olan hastalarda akciğerin işlevini, zehirli gaz ile boğulmalarda akciğer hasarının derecesini gösterir. Testte kullanılan kan henüz doku ile alışverişi olmamış, doğrudan kalpten pompalanan kan olması gerektiğinden adı üzerinde kan gazı tetkiki için kan atar damarlardan alınır.

Özellikleri; Doktorlar kan gazı testleri sipariş bir oksijen-karbondioksit veya pH dengesizlik belirtileri; Solunum, böbrek veya metabolik hastalığı olan ve solunum sıkıntısının, baş ya da boyun travması olmasıdır. Böyle kardiyak bypass ya da beyin cerrahi gibi işlemler için uzun süreli anestezi uğramıştır.

Hazırlama; Genellikle, hastaların kan gazı testi için hazırlık almalarıdır. Özel adımları şöyledir; Tek istisna, oksijen konsantrasyonu test öncesi 20 dakika boyunca değiştirmemelidirler. Oksijen tedavisi alan hastalarda uygulanmaktadır.

Yanılgılar; Yanılgı kan gazı testi, hastaların genellikle testler sırasında hangi kan damarından çekildiyse orada daha fazla rahatsızlık hissi vermesidir.

Kan Gazı Analizi ve Anlatımı


PH; Arteriyel kanda normal değeri, 7.36-7.44'tür. Venöz kanda ise pH 0.01, 0.02 birim daha düşüktür. PH'ının 7.36'dan düşük oluşu asidozu, 7,44'ten yüksek oluşu alkalozu gösterir. PH, kompanzasyon mekanizmaları ile veya kombine bozukluklar sonucu normal değerlerde bulunabileceğinden tek başına asit baz bozukluğu olup olmadığını gösteremez.

Parsiyel arteriyel oksijen basıncı (Pa02); Hipokseminin tanımlanması genel olarak Pa02 ile yapılır. Hipoksemi deniz seviyesinde %20,9 konsantrasyonda 02 (Oda havası) solurken, Pa02 'nın 80 mmHg altında olmasıdır. Oksijen konsantrasyonunun (Fİ02) O.1 birim artması (Örneğin; %20'den %30'a) alveolar oksijen basıncını 50 mmHg artırır. Bu nedenle, Fİ02 500 ile çarpıldığında bulunan değer, normal bir kişide olması gereken minimal arteriyel oksijen basıncını gösterir. Oksijen solutulan hastada bu değer beklenenden küçükse, hastanın oda havası solurken hipoksemi olacağı düşünülmelidir. Pa02, daima Fİ02 ile değerlendirilmelidir. Normal değeri hastanın yaş ve pozisyonuna göre de değişim gösterir.

PaO2 düşüren nedenler; FİO2 azalması ve akciğerlerde gaz alışverişinin bozulması (Ventilasyon, perfüzyon ve difüzyon bozukluklarıdır. Venöz kanda oksijenin parsiyel basıncı (PvC2) ise yaklaşık 40mmHg'dir.

PaC02; Alveoller ventilasyonun göstergesidir. Normal değeri 40 (37-43) mmHg olup yaş ve pozisyondan etkilenmez. Venöz kanda parsiyel karbondioksit basıncı ise (PaCO2) 45 mmHg'dir.

Aktüel bikarbonat; Kan örneğinde ölçülen bikarbonat değeridir. Doğrudan ölçümü zordur. Total CO2'den veya Henderson Hasselbach eşitliğine göre pH ve PaCO2 değerlerinden hesaplanarak bulunur. Normal değeri 25 (20-24) mmol/L'dir.

Standart bikarbonat; 37 *C da ve %100 02 satürasyonunda, PC02 40 mmHg'ya kalibre edilerek ölçülen plazma bikarbonat konsantrasyonudur. Normal değeri 24 (20-28) mmol/L'dir. Hesapla veya nomegramların yardımıyla bulunur. Solunumsal kompanzasyon ekarte edildiğinden metabolik komponenti gösterir. Metabolik bozuklukların değerlendirilmesinde, aktüel ve standart bikarbonat değerleri ve bunlar arasındaki ilişki incelenir. Ancak metabolik bozuklukların saptanması ve kantitatif tedavisi baz fazlalığı (BE) parametresi ile daha kolaydır.

Total CO2; Aktüel bikarbonat ve plazmada fiziksel olarak çözünmüş CO2 toplamıdır. Normal değeri 24-29 mmol/L'dir. Van-Siyke metodu ile laboratuvarda ölçülebilir. Kan gazı cihazları ise pH ve PaCO2'den hesaplanmış değeri verir.

Tampon bazları (Buffer base); Kandaki bütün zayıf tampon anyonlarının (Bikarbonat, hemoglobin ve plazma proteinlerinin negatif yüklü grupları) toplamıdır. Normal değeri 48 mmol/L'dir.

Baz fazlalığı (Base excess); Baz fazlalığı, tam oksijeninize kanın, 37* C da ve 40 mmHg'lık parsiyel CO2 basıncında, pH'sını 7.40'a getirmek için ilave edilen asit veya baz miktarıdır. Normal değeri -3 ve +3 mmol/L arasındadır. BE, metabolik olayların göstergesidir. Negatif baz fazlalığı metabolik asidozu, + baz fazlalığı metabolik alkalozu gösterir. BE, hesaplanarak veya Siggard-Andersen nomogranından bulunabilir. Ekstraselüler sıvı Hb konsantrasyonu yaklaşık %3 g kabul edilirse, ekstrasellüler sıvı BE'ını (BE'si) saptamak için bu nomogramlarda bulunabilir. Ekstraselüler sıvı Hb konsantrasyonu yaklaşık %3 g kabul edilirse, ekstraselüler sıvı BE'ını (BE'si) saptamak için nomogramlarda 3 g Hb çizgisi dikkate alınır.

BE hesaplanması; Hesaplamada BE'in normal bikarbonat değeri ile pH normale (7,4) getirilip (CO2 basıncı değiştirilerek) ölçülen bikarbonat değeri arasındaki farka eşit olduğu kabul edilir. Kanda, PaCO2'nı değiştirmekle sağlanan 1 birimlik pH artışının, -10 mmol/L bikarbonat değişimine yol açarak gözlemlenmiştir. Buna göre örneğin.

PH 7.33 HCO3 16.2 mmol/L ise.
/\Ph= 7.33->7.4 = 0.07 birim.
/\A HCO3 = 0.07x(-10)-0.7 mmol/L.

BE= (16.2-0.7) - 24-8.5 mmol/L.

Test Neden Yapılır?


Bu testi yaptırmak yalnızca iki üç dakikayı alır. Bu testi yaptırırken AIDS, hepatit veya diğer kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski yoktur.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:03:25
Kan Gazı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kan Gazı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kan Gazı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan grubuna göre kişilik, arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. İnsan vücudunda bulunan en önemli maddelerden biri kandır.Vücudun %7-8 oranı kandan meydana gelir. Kan miktarında olabilecek küçük bir azalma bi...
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan şekerini düşüren besinler; kan şekeri düzeyini sabit bir şekilde tutmak ya da ağır ağır yükselmesine yardımcı olmak için tavsiye edilen bazı besin grupları, ayrıca kilo vermeyi de sağlayarak aşırı kilonun yol açtığı kalp rahatsızlıkları ve hiper ...
Kan Grubuna Göre Diyet
Kan Grubuna Göre Diyet
Kan grubuna göre diyet, insanların kan grupları sağlık ve hastalıklar üzerinde etkili olduğu uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. İnsanların kan grupları, kilo almada, kilo vermede etkili bir faktördür. Dolayısı ile beslenerek...
Tokluk Kan Şekeri
Tokluk Kan Şekeri
Tokluk kan şekeri, yemek yedikten sonra kandaki glukoz yani şeker miktarıdır. Glükoz karbonhidratlı gıdalardan gelir. Karbonhidrat vücudun ana enerji kaynağıdır.Kandaki glukoz miktarı yemek yedikten sonra artışa geçer. Bu da pankreasın insülin salgıl...
Kan Şekeri Düşmesi
Kan Şekeri Düşmesi
Kan şekeri düşmesi hipoglisemi de denilen herhangi bir nedene bağlı olarak vücutta bulunan glikoz yani şeker oranının eksilmesi durumuna verilen addır. Yaşam kalitesini doğrudan etkilemekte olan şeker düşmesi problemi, ilerleye durumlarda şekerin yük...
Kan Nasıl Alınır
Kan Nasıl Alınır
Kan Nasıl Alınır, Kan alma işlemine geçmeden önce hastaya selam verilmeli ve kendisini tanıtmalıdır. Hastanın kendisini iyi hissettiğinden emin olmalıdır. Hastanede yatan hastanın adı soyadı, hastane numarası olan bir bilezik olmalıdır. Hastaya adını...
Kan Vücutta Neden Dolaşır
Kan Vücutta Neden Dolaşır
Kan Vücutta Neden Dolaşır, Kan damarları vücudun her noktasını dolaşır. Bilhassa damarlarımız o kadar uzundurlar ki düz bir alana yayılacak olsalar toplam uzunlukları yaklaşık 100 bin kilometre olur. Kan damarlarının vücutta her yerini kapladığını an...
Kan Nasıl Temizlenir
Kan Nasıl Temizlenir
Kan nasıl temizlenir? Vücudumuzdaki kan öncelikle böbreklerimiz ve karaciğerimiz tarafından temizlenir. Nefes yoluyla akciğer de kanın temizlenmesine yardımcı bir organdır. Biz de bazı yöntemlerle kanımızıntemiz kalmasında böbreklerimize ve diğer org...
Kan Gruplarına Göre Beslenme
Kan Gruplarına Göre Beslenme
Kan Gruplarına Göre Beslenme, Kan gruplarına göre beslenme, büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süreli yaşamamız için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında ...
Kan Şekeri
Kan Şekeri
Kan Şekeri, Her insanın vücudunda, midenin arka tarafında, pankreas diye adlandırılan bir bez vardır. Bu bez sayesinde insanın vücudundaki kan şekerini dengede tutmaya yarayan hormonları salgılar. Bu salgılanan hormonların birisi de insülin hormonudu...
Kan Transfüzyonu
Kan Transfüzyonu
Kan Transfüzyonu, bir kişiden diğerine damar içi yoluyla kan transfer edilen yaygın ve güvenli bir uygulamadır. Kan Transfüzyonu genellikle ciddi bir cerrahi operasyon ya da yaralanma sonucu kaybedilen kanı geri kazandırmak amacıyla yapılır. Kan Tran...
Kan Kusmak
Kan Kusmak
Kan Kusmak, Kan kusmak, (Hematemez), kusmak belirgin ölçüde kanı adlandırır. Tükürüldüğünde ya da öksürüldüğünde gelen küçük kan lekeleri kan kusmak sayılmaz. Kusmadaki kan canlı kırmızı olabilir ya da telve gibi siyah ya da koyu kahverengi görünebil...

 

Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan Grubuna Göre Diyet
Tokluk Kan Şekeri
Kan Şekeri Düşmesi
Kan Nasıl Alınır
Kan Vücutta Neden Dolaşır
Kan Nasıl Temizlenir
Kan Gruplarına Göre Beslenme
Kan Şekeri
Kan Transfüzyonu
Kan Kusmak
Kan Şekeri Neden Düşer
Kan Vermenin Zararları
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi
Kan Yapan Meyveler
Neut
Ağızdan Kan Gelmesi
Açlık Kan Şekeri
Kan Orucu Bozar Mı
Kan Pıhtılaşması
Rh Faktörü
Büyük Kan Dolaşımı
Rüyada Kan Görmek
İlişki Sırasında Kan Gelmesi
Tam Kan Sayımı
Rahimden Kan Gelmesi
İdrardan Kan Gelmesi
Kan Kurdu
Kan Basıncı
Popüler İçerik
Kan Şekeri Neden Düşer
Kan Şekeri Neden Düşer
Kan Şekeri Neden Düşer, Kan şekeri düşüklüğü, diğer adı Hipoglisemi olan hastalık, kandaki glukoz düzeyinin 50mg/dl'nin altına düşmesi ile hipoglisemi...
Kan Vermenin Zararları
Kan Vermenin Zararları
Kan Vermenin Zararları, Kan üretilemeyen bir dokudur ve halen tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Kan bağışı hem toplumsal hem kişisel açıdan önem taş...
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi, İlişkiden hemen sonra yada ertesi günü beklenmedik bir şekilde kanama görülmesine post koital kanama denir. Cinsel ilişki...
Kan Yapan Meyveler
Kan Yapan Meyveler
Kan Yapan Meyveler, Meyve tüketiminin hafızayı canlandırdığı ve sinir hücrelerini geliştirdiği bilinmektedir. Vücudun başlıca düşmanı olan kolesterolü...
Neut
Neut
Neut, nötrofil olarak da bilinen, vücut savunmasında görev alan beyaz kan hücrelerindendir. Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) vücudumuzun bağışıklık si...
Ağızdan Kan Gelmesi
Ağızdan Kan Gelmesi
Ağızdan Kan Gelmesi, Bir çok hastalığın habercisi olabileceği gibi hafif görünen hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Ağızdan kan gelmesinin ciddi ...
Açlık Kan Şekeri
Açlık Kan Şekeri
Açlık kan şekeri, en az 8 saat aç kalındıktan sonra kandaki şeker değeridir, bu değer diabet teşhisi için yapılan testlerde kullanılır. Gün içinde, ka...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan Grubuna Göre Diyet
Tokluk Kan Şekeri
Kan Şekeri Düşmesi
Sıkı Bir Spordan Sonra Kan İşemek
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sıkı Bir Spordan Sonra Kan İşemek
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024